Podporujeme projekt Obětí domácího násilí

Součástí našeho podnikání je také sociální odpovědnost. Pomoc druhým nám dává pocit
většího smyslu a užitečnosti toho, co děláme. Je nám ctí, že jsme mohli navázat spolupráci
s Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, která má poměrně široký záběr činnosti a
zájmů. Prioritně se orientuje na počiny v oblasti kulturní, sociální, vzdělávací a zdravotnické.
My jsme se rozhodli přímo podpořit projekt Obětí domácího násilí.  

Každoročně totiž těchto obětí ve společnosti přibývá. Z 92-98% se jedná o ženy, stranou
však nezůstávají ani muži, děti a senioři. Přiznat své trápení, že jste obětí domácího násilí,
vyžaduje velkou odvahu. Těchto lidí však výrazně přibývá. Vyhledat pomoc není snadné a je
velmi důležité, aby existovala podobná centra, kde pracují lidé, kteří pomoci umí. Ti, kteří
podpoří zastavení domácího násilí a pomohou všem obětem zlepšit životní situaci, přenést
se přes tíživé zážitky a uzdravit se.

Program na podporu obětí domácího násilí

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 se již od svého založení snaží intenzivně
reagovat na aktuální problémy společnosti. Současný pandemický stav společnosti zvýraznil
i tento problém. Z důvodu omezené možnosti vycházení, snížení sociálních kontaktů,
frustraci a zhoršujícímu se psychickému stavu mnoha občanů v době nouzového stavu,
došlo k výraznému nárůstu incidentů domácího násilí. Nadace Dagmar a Václava Havlových
Vize 97 se proto rozhodla zareagovat právě na tento trýznivý problém domácího násilí.

Osvěta a diskuse

Osvěta a diskuse týkající se této problematiky je podstatná nejen v době pandemie. Je třeba
motivovat násilím postižené osoby, aby se nebály vystoupit ze své ulity a říct si o pomoc. A
protože pouze debata nestačí, Nadace začala konat i první kroky k faktické, konkrétně
finanční podpoře organizací zabývajících se tímto problémem. Na jaře 2021 jsme se stali
jedním z partnerů Vize 97 i my. Na našem eshopu má každý zákazník možnost libovolnou
částkou přispět na projekt podpory Obětí domácího násilí. Celá částka bude do poslední
koruny vždy koncem roku převedena na účet Vize 97, která podpoří konkrétní projekty a
organizace.

  • Registrovat

Registrace nového účtu

Již máte účet?
Raději se přihlaste nebo resetujte heslo